Naši mladí dobrovolníci pomohli sociálně potřebným

  • 18. Listopad 2016 - 5:32

Naši mladí dobrovolníci pomohli sociálně potřebným

Ve spolupráci s Oblastní charitou Kroměříž dne 12. 11. 2016 v rámci ,,Národní potravinové sbírky“ se podařilo vybrat v obchodním centru Tesco Kroměříž od spoluobčanů 583,31 kg potravin. Poděkování patří těmto žákům: Š. Červíkové, T. Kolomárové, A.  Závrbskému a V. Slámové z 1. A, J. Polišenskému a K. Rašové z 1. B, P. Bilé, K. Hýskové ze 2.B a A. Řikovskému ze 2.A.

Neváhali a svůj sobotní volný čas věnovali pomoci druhým!

Hana Kovářová, vedoucí praktického vyučování


Související články