Navázání spolupráce SZŠ Kroměříž s neziskovou organizací v Praze Likvidace lepry

  • 12. Červen 2018 - 6:21

Čtvrtek 7. 6.  2018 se stal pro studenty druhých ročníků SZŠ Kroměříž něčím netradičním.

Mohli sledovat velmi zajímavou přednášku o Likvidaci lepry (dále jen LL), kterou vedl sám ředitel neziskové organizace Bc. Lubomír Hajas.  Studenti sledovali videa z chudých a postižených oblastí s velkým zaujetím a mnozí z nich tyto informace získávali možná poprvé v životě.  Pro zdravotníka, jako pomáhající profesi, mají tyto informace vícerozměrný dopad, což si také posluchači na závěr přednášky jistě uvědomovali. Tato  nezisková organizace byla zřízena pražským arcibiskupem jako církevní právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou ke dni 1. listopadu 2010.

LL je pokračovatelem v činnosti, kterou po 19 let vykonávalo občanské sdružení LL-Likvidace lepry o.s., jež bylo založeno 4. března 1992 Jiřím Holým jako nevládní nezisková organizace. Likvidace lepry o.s. se tak stalo jediným sdružením, které vzniklo v České republice a které aktivně pomáhalo malomocným.

I současná LL má za primární cíl pomáhat léčit infekční choroby (lepra, tuberkulóza) ve třetím světě.

Z tohoto důvodu byla navázána spolupráce s ILEP (mezinárodní organizace na pomoc malomocným), kde figurovala LL-Likvidace lepry jako přidružená organizace.

Pro komunikaci s leprocentry ve třetím světě (celkem na 60 místech) byla započata spolupráce s německými firmami DAHW a Action Medeor, které působí na poli pomoci malomocným již dlouhou dobu jako dodavatelé léků (viz Partneři) 18. května 2011 došlo v kostele sv. Ignáce v Praze k podepsání slavnostního ujednání mezi pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou a Jiřím Holým jakožto stávajícím předsedou LL-Likvidace lepry o.s. Na základě tohoto ujednání přešlo LL-Likvidace lepry o.s. pod arcibiskupství pražské a v jeho činnosti tak nyní pokračuje Likvidace lepry.

Stopa LL byla zanechána přibližně v 60 misijních centrech, léčících malomocenství v Africe, Asii a Jižní Americe. Tato zařízení již obdržela léky a materiál za více než 100 000 000 Kč.
Od roku 1994 je pravidelně vydáván Misionář malomocných (dále MM),  který poprvé vyšel v nákladu 10 000 kusů a nyní je pořizován v počtu překračujícím 50 000. MM má za úkol informovat dárce o činnosti LL.

Podrobnější informace můžete získat na adrese: www.likvidacelepry.cz

Mgr. Michaela Karafiátová


Související články