In = nekouřit

  • 10. Prosinec 2014 - 12:39

V rámci prevence sociálně patologických jevů žáci třídy 2.A připravili pro 5. ročníky ZŠ Zachar preventivní program, zaměřený na podporu nekouření, s názvem Vanessa na zlověstném ostrově.

Pomocí příběhu nenásilnou formou seznámili děti s nebezpečím drog, alkoholu a hlavně kouření, se kterým se děti setkávají nejvíce. Po divadelním představení, následovala prezentace, kterou zaměřili na boj proti kouření a aktivně „páťáky“ zapojili do projektu pomocí pracovních listů. Za správné vyplnění žáci získali sladkou odměnu. Celý program děti ocenily potleskem a nadšením.

Mgr. Olga Králíková

Fotogalerie zde


Související články