Netradiční letní vzdělávání žáků studijního oboru Sociální činnost v Olomouci

  • 25. Červen 2018 - 10:47

Dne 20. 6. 2018 podnikla třída 1. B naučnou exkurzi do Olomouce. 

První zastávkou byly Sociální služby pro seniory Olomouc, které jsou příspěvkovou organizací a které pro nás i naše blízké již od roku 1954 poskytují pomoc seniorům. Tato organizace se dělí na tři sektory, a to Pečovatelskou službu, Chráněné bydlení a Centrum denních služeb. Měli jsme jedinečnou možnost se zblízka podívat, jak funguje Chráněné bydlení, které se nachází na ulici Zikova. Absolvovali jsme prohlídku celého zařízení, a měli jsme tak šanci podívat se na to, jak to zde vlastně funguje. Nachází se zde 68 obytných jednotek, které se skládají z bytů 1 + 1 (kuchyňka, bezbariérový sprchový kout). Jsou určeny pro jednoho uživatele, ale dříve poskytovaly služby i manželským párům. V této době prochází celý areál zásadní rekonstrukcí – je pochopitelně zařízen bezbariérový vstup a další bezbariérový pohyb po budově. Cílem je poskytnout pomoc dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost nebo mobilitu. Krédem této sociální služby je například ochrana práv, individuální přístup, aktivizace, podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatele. Tento typ sociální služby rozhodně vyplňuje mezery v péči o stárnoucí populaci. Nejvíce nás asi zaujaly denní kluby, kde jsou pro seniory přichystány programy jako například šití, vaření, manuální práce – ergoterapie (dílny – keramika), mobilní zahrádka, práce na PC a v neposlední řadě i skupinová cvičení. Určitě nám tato prohlídka rozšířila pohled na práci v této oblasti, na kterou je naše studium zaměřeno.

Další zastávkou se stala Katedrála sv. Václava (Dóm), kde jsme se dozvěděli něco o historii katedrály a měli jsme možnost uvidět, jak fungují varhany i zevnitř. Za odměnu jsme dostali i menší koncert barokní hudby. K historii bych ráda zmínila například to, že v tomto chrámu chvíli pobýval Wolfgang Amadeus Mozart, který se zde skrýval před epidemií. V celém kostele se nachází čtvery varhany, které nejenže zaujmou svou velikostí, ale i svým nádherným zvukem. Varhany jsou jistě královským nástrojem. A nyní na závěr trochu matematiky, k poslechu nám znělo 3 200 píšťal.

Z výletu jsme se všichni vrátili s novými informacemi a úsměvem na tváři.

Autor příspěvku: žákyně 1. B obor Sociální činnost Pavlína „Pája“ Bartáková

Fotogalerie zde

V rámci této akce byly pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 


Související články