Netradiční výuka 2. ročníku večerního studia – výuka mikrobiologie přímo v klinické praxi

  • 12. Březen 2019 - 7:58

Středa 20. února 2019 výuka netradičně. V rámci hodiny Mikrobiologie a hygieny jsme navštívili oddělení mikrobiologické laboratoře v Kroměřížské nemocnici. Velmi zajímavý výklad nám poskytla paní primářka Yvona Bařinková.

Přivítala nás na uzavřeném oddělení mikrobiologie, takzvané “smyčce”, což jsou vlastně šatny pro personál. Zaměstnanec mikrobiologie a nejen on je vektorem, tak již zde začíná jeho pracovní postup a to dodržovat přísné hygienické předpisy. V další místnosti nám ukázala bakterie pod mikroskopem. Krásné kolonie gram pozitivních stafylokoků, modrofialové barvy seskupených do hroznů. Gram negativní tyčky růžové barvy a v neposlední řadě, řetízky streptokoků. V jedné z laboratoří, kde se biologický materiál shromažďuje a nanáší na živnou půdu pro kultivaci k typizaci bakterií a dál se zde zpracovává různými způsoby. Při primokultivaci na kultivačních médiích vyrůstá množství různých bakterií, z nichž podezřelé kolonie izolují pro další určení. Kolonie se přenesou na další vhodnou kultivační půdu a rozočkují se na antibiotických discích. Po určité době v inkubaci termostatu se získá čistá kultura bakteriálního kmene. Pro úspěšnou bakteriologickou diagnózu je mimo jiné nutné splnit podmínku správného výběru kultivačního média a izolovat bakteriální kmen                 v čisté kultuře. Ke kultivaci mikroorganismů se používají media pevná a tekutá, např. obyčejný krevní agar.

S paní primářkou Y. Bařinkovou jsme také diskutovali o problematice antibiotik, virů malých nitrobuněčných parazitů a také nás velmi zajímalo téma očkování v České republice. Dostali jsme opravdu fundované odpovědi na naše dotazy – děkujeme za tento typ výuky, protože právě v tomto oboru ukázky z klinické praxe jsou pro naši výuku velmi nosné pro zapamatování si faktů důležitých pro naši další odbornou klinickou praxi.

Autorky textu:  studentky 2.R Večerního studia Petra Burjánová a  Věra Šoberová


Související články