Nikdy neměj strach ze stínů...

  • 30. Leden 2013 - 7:14

Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někde na blízku svítí světlo.

                                         Ruth Rendellová

Dne 25. 1. 2013  navštívili žáci čtvrtého ročníku hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. Hospic je specializované zařízení pro nevyléčitelně nemocné a klienty v terminálním stádiu, u kterých již není možná léčba nemoci, která by vedla k uzdravení, ale je možné zmírnit symptomy, důsledky onemocnění, bolest, dušnost, strach a úzkost…Hospic Citadela poskytuje specializovanou paliativní péči, s kterou se mohli naši žáci seznámit a upevnit si tak své teoretické poznatky z předmětu Ošetřovatelství a Ošetřování nemocných. Poznali také organizační strukturu, poslání a cíl poskytovaných služeb v hospicu. V neposlední řadě zde viděli vysoce lidský a profesionální přístup lékařů a zdravotních sester. Obdivovali jejich obětavou práci a vzornou péči o klienty.
                                                                                                  Mgr. Věra Koščová


Související články