Nové přístupy k výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním

  • 9. Únor 2018 - 11:38

Nové přístupy k výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním

Název vzdělávací akce

Nové přístupy k výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním  (akreditace zde)

Typ vzdělávací akce

Kurz  

Získaná kvalifikace

Absolvováním kurzu nezíská učitel odborných předmětů novou kvalifikaci, ale rozšíří a doplní si vzdělání v souladu s DVPP

Získané kompetence

Absolvent kurzu si rozšíří odborné i pedagogické kompetence. Bude obeznámen se:

  • systémem péče o nemocné s duševním onemocněním;
  • symptomatologií psychických poruch;
  • diagnostikováním a léčbou duševních onemocnění;
  • principy ošetřovatelské péče u klientů s psychotickým a s neurotickým onemocněním;
  • principy terapie závislostí;
  • uplatněním psychoterapie v léčbě duševních onemocnění.

Absolvent si rozšíří dovednostmi z oblasti metodiky a didaktiky výuky odborných předmětů. 

Uplatnění

ve výuce odborných předmětů na středních zdravotnických školách

Počet účastníků

20

Forma studia

prezenční

Délka studia

32 hodin (16 prezenčních + 16 distančních)

Organizace studia

Kurz je organizován jako dvoudenní (2 x 8 vyučovacích hodin)

Informace o ubytování jsou součástí elektronické přihlášky

Místo konání

Střední zdravotnická škola Kroměříž

Albertova 4261, 767 01 Kroměříž

Kritéria pro přijetí

nejsou stanovena 

Způsob ukončení

podmínka úspěšného ukončení prezenční části:

100% účast ve výuce

podmínka úspěšného ukončení distanční části:

splnění požadavků distanční části

Doklad o ukončení

osvědčení  o absolvování  

Termín konání

10. – 11.  června 2020  

Cena kurzu

1 150 Kč

Přihláška

On-line přihláška

Přihlášky lze zasílat průběžně, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek


Související články