Nové přístupy k výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním

  • 21. Červen 2019 - 12:00

Ke konci školního roku, kdy už jsou známky téměř uzavřené, se učitelé odborných předmětů odpoutali od pedagogických povinností a zúčastnili se již 6. běhu vzdělávacího programu Nové přístupy k výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním, který pořádala naše škola ve dnech 13. a 14. června 2019 pro učitele zdravotnických škol z celé České republiky.

Kurz se uskutečnil v rámci projektu „Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách“ a je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pro naši školu bylo ctí ujmout se hostitelské role.

Kurz byl sestaven z odborných přednášek z oblasti etiologie, diagnostiky a léčby vybraných psychiatrických onemocnění. Součástí programu byla také návštěva několika provozů psychiatrické nemocnice.  Nově byla zařazena přednáška MUDr. Tomáše Kiliána na téma sexuální deviace a delikvence.

Kromě učitelů odborných předmětů pozvání k účasti přijali také zdravotničtí pracovníci z partnerských zdravotnických zařízení.

Díky pozitivní zpětné vazbě účastníků kurzu, můžeme opět považovat vzdělávací akci za úspěšnou a již nyní se těšíme na účastníky i lektory dalšího kurzu.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem přednášejícím za velmi profesionální přístup.

Mgr. Lucie Skácelíková


Související články