Novinka pomůže žákům

  • 1. Srpen 2012 - 11:54

Od 17. září 2012 zavádíme systém cvičných hodin v odborných učebnách.

Pravidelně každé pondělí od 8.00 – 8.50 a každou středu od 13.30 – 14.15 mohou žáci školy využívat odborné učebny k samostatnému procvičování ošetřovatelských výkonů. Ve stanovené době bude žákům k dispozici veškeré vybavení učeben a rovněž za účelem konzultace i učitelka odborných předmětů.

Žáci se při nácviku mohou zaměřovat nejen na trénování zručnosti a zdokonalování organizace práce, ale také na nácvik vzájemné spolupráce nebo na seznámení s NIS.

Cvičné hodiny lze využívat pouze za předpokladu respektování stanovených pravidel.

Věříme, že se systém cvičných hodin osvědčí a výsledky se promítnou do vyšší kvality poskytovaných ošetřovatelských výkonů jak v předmětu ošetřovatelské postupy, tak při praktickém vyučování ve zdravotnických zařízeních.


Související články