Novinky z odborné stáže studentů z Masarykova Onkologického ústavu v Brně

  • 6. Říjen 2016 - 7:44

Dne 23.9.2016 jsme my, žáci 4. A, měli netradiční výuku.

Pod vedením Mgr. M.Karafiátové a Mgr. A. Panákové jsme se vydali do Brna na celodenní odbornou stáž do onkologického ústavu, který založil MUDr. Jaroslav Bakeš. Naše prohlídka začala návštěvou Informačního centra, jež se nachází v prvním patře. Tam jsme se dozvěděli, že jde o jediné centrum v České republice, kde široká veřejnost může získat přesné informace přímo od odborníků pro své zhoubné onemocnění. Následně jsme zavítali do přednáškové místnosti, kde nám paní Mgr. Miriam Přibilová pověděla o historii Masarykova ústavu a o slavných osobnostech, které svůj boj s rakovinou nevzdaly a neustále  bojují, ale také o těch, kteří rakovině podlehli.

Naše průvodkyně odbornou stáží paní Mgr. Helena Sedláčková kladla velký důraz především na prevenci, jež se však velmi často podceňuje. Svůj výklad o onkologii doplnila prezentací s kazuistikami, které nejsou veřejnosti běžně  k dispozici. Seznámili jsme se například se spáleninami kůže po léčbě, rakovinou kostí apod. Na závěr jsme mohli nahlédnout do dílny, která slouží pacientům, aby přišli na jiné myšlenky a rychleji se uzdravili.

Myslím, že hlavním záměrem této velmi poučné a zajímavé exkurze bylo doplnit nám rozsah informací, které jsme získali v hodinách Teorie ošetřování nemocných                  o brachyterapii, radioterapii, protonovém centru, a  seznámit nás s novými metodami v léčbě zhoubných nádorů.

Za svou třídu chci  poděkovat všem, kteří participovali na této odborné stáži.

Autorka příspěvku: Obor Zdravotnický asistent  -  Eva Zbořilová,4.A

 


Související články