Nový obor ,,PRAKTICKÁ SESTRA“

  • 6. Září 2019 - 13:23

,,Odborně zdatný absolvent uplatnitelný na trhu práce ve zdravotnickém resortu ev. v sociálních službách, připravený celoživotně se vzdělávat a vést kvalitní osobní i profesní život.“  To je ve zkratce formulovaný cíl studia nového maturitního oboru Praktická sestra. 

Studium je koncipováno tak, že v 1. a 2. ročníku dominuje teoretická výuka všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů, zatímco ve 3. a 4. ročníku se ve významné míře uplatňuje praktické vyučování na zdravotnických pracovištích.

Žáci se budou učit poskytovat základní péči o pacienta i zajišťovat odborné výkony, které jsou standardní součástí ošetřovatelského procesu, např. budou sledovat fyziologické funkce, odebírat biologický materiál a bezpečně s ním manipulovat, připravovat pacienta k diagnostickým a léčebným výkonům, podávat léky, ošetřovat periferní žilní vstupy apod. Zároveň bude praktická sestra připravena poskytovat specializovanou či vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, a to pod odborným dohledem. Nově bude praktická sestra připravena pracovat i v ordinacích zubních lékařů.

Studium je zaměřeno nejen na precizní osvojení odborných postupů a standardů, značný důraz je kladen na etické jednání a profesionální vystupování.

Od letošního školního roku studuje na naší škole jedna třída praktických sester. Žákům přejeme zajímavý a pohodový školní rok a hodně zdaru ve studiu.

 

Mgr. Hana Kovářová

vedoucí praktického vyučování

 

PřílohaVelikost
Image icon Praktická sestra636.27 KB
Image icon Praktická sestra307.29 KB
Image icon Praktická sestra558.11 KB

Související články