Obnovení provozu školy

  • 1. Květen 2020 - 5:12

Pokyn ředitelky školy k obnovení provozu školy od 11. květny 2020

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření,  bude od pondělí 11. 5. 2020 obnoven provoz Střední zdravotnické školy Kroměříž, a to výhradně za účelem přípravy žáků čtvrtých ročníků k maturitní zkoušce a k jejich účasti na maturitní zkoušce.  

Žáci 4. ročníků se za dodržení stanovených hygienických a protiepidemiologických opatření mohou od 11. května 2020 včetně osobně účastnit skupinových konzultací k přípravě na maturitní zkoušku a posléze i uskutečnění maturitní zkoušky. Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých je možná přítomnost žáka ve škole a rozpis konzultací k přípravě na maturitní zkoušku je zveřejněn na www.szskm.cz.

Pedagogičtí pracovníci školy budou v době od 11. května 2020 vykonávat přímou i nepřímou pedagogickou činnost v souladu s obsahem pracovní smlouvy a dle aktuálních pokynů ředitelky školy.

Nepedagogičtí pracovníci budou od 11. května 2020 realizovat výkon práce v souladu s pracovní smlouvou a dle aktuálních pokynů ředitelky školy.  

Platnost pokynu: od 11. května 2020 do odvolání.

Dnem 11. 5. 2020 se ruší Pokyn ředitelky školy k omezení provozu školy a k výkonu práce zaměstnanců školy ze dne 20. 3. 2020, č.j.: SZŠKM/0305/2020.

V Kroměříži dne 5. 5. 2020

Č.j.: SZŠKM/ 0402 /2020

PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy

SOUBOR HYGIENICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PODMÍNEK, za kterých je od 11. 5. 2020 umožněna přítomnost ve Střední zdravotnické škole Kroměříž zde

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zde

ROZPIS KONZULTACÍ K PŘÍPRAVĚ NA MATURITNÍ ZKOUŠKU PRO TŘÍDU 4. A zde

ROZPIS KONZULTACÍ K PŘÍPRAVĚ NA MATURITNÍ ZKOUŠKU PRO TŘÍDU 4. B zde

 

 

 

 


Související články