Odborná praxe 3. ročníků ve fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

  • 21. Červen 2012 - 12:22

V rámci projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe, se 25 žáků  ze tříd 3. A a 3. B zúčastnilo odborné praxe ve FNUSA Brno. Cílem tohoto pobytu byla možnost nabídnout studentům odbornou praxi na zajímavých pracovištích, kde by žáci měli možnost rozšířit své znalosti, vědomosti, ale především dovednosti při poskytování ošetřovatelské péče.


    Žáci pracovali na pěti pracovištích. Jednalo se o Dermatovenerologickou kliniku, Neurochirurgickou kliniku, Kliniku otorinolaringologie a chirurgie hlavy a krku, Kliniku tělovýchovného lékařství a rehabilitace a Ortopedickou kliniku. Žáci poskytovali klientům ošetřovatelskou péči v ranních směnách. V rámci odborné praxe měli taktéž možnost navštívit operační sály a zúčastnit se širokého spektra operačních zákroků. Po ukončení ranní směny následovaly exkurze na dermatovenerologii, stomatologické klinice, na chirurgické klinice, kde se provádí larvoterapie, ale také na hemodialýze.


    Tato odborná praxe byla jistě zajímavou zkušeností pro všechny žáky, kteří se jí zúčastnili.

Fotografie v samostatné fotogalerii.


Související články