Odborná praxe 4. ročníku

  • 12. Leden 2015 - 7:59

V rámci předmětu učební praxe absolvují žáci 4. ročníků oboru zdravotnický asistent odbornou praxi.

Délka praxe činí 2 týdny a probíhá v prosinci roku 2014 v týdnu od 15. do 19. 12. a v lednu roku 2015 v týdnu od 5. – 9. 1.

Odborná praxe je realizována zejména na odděleních, kde budou žáci vykonávat praktickou maturitní zkoušku, tedy na chirurgii a interně. Nicméně někteří žáci absolvují praxi také na specializovaných pracovištích, jakými jsou ARO a JIP.

Výuka odborné praxe je připravena učitelkami odborných předmětů, které také dohlížejí na celý její průběh. Žáci pracují pod dohledem a vedením pověřených nelékařských zdravotnických pracovníků na příslušných odděleních. Žáci v rámci odborné praxe pracují ve dvousměnném provozu po dobu 10 dnů. Střídají se v ranních a odpoledních směnách. Ve směnném provozu si žáci vytvářejí pracovní návyky spjaté s jejich budoucím povoláním. V průběhu odborné praxe není realizována teoretická výuka ve škole.

Ze strany žáků je praxe vítána zejména pro možnost předvést své dosavadní dovednosti, schopnost osamostatnit se při přípravě na budoucí povolání a získat neopakovatelné životní zkušenosti. Učitelky poukazují zejména na nutnost naučit se důsledně a zodpovědně přistupovat k práci, řešit samostatně náročné situace spjaté s výkonem práce a umět pracovat ve zdravotnickém týmu.

Po dobu odborné praxe si žáci upevňují své znalosti a zdokonalují si dovednosti, které nabyli teoretickou výukou ve škole a v rámci učební praxe pod vedením odborných učitelek. Na základě získaných poznatků z odborné praxe vypracovávají kazuistiku, která bude na závěr hodnocena odborníkem z praxe.

Mgr. Kateřina Drábková


Související články