Odborná praxe třídy 3. A

  • 6. Červen 2017 - 13:46

Pátým červnem zahájila třída 3. A třítýdenní odbornou praxi v Kroměřížské nemocnici, a.s.

Odborná praxe je realizovaná na oddělení chirurgie, urologie, neurologie, ORL, interním a gynekologicko-porodním oddělení. Někteří žáci vykonávají odbornou praxi na specializovaném interním oddělení  JIP. Žáci pracují v dvousměnném provozu pod dohledem nelékařských zdravotnických pracovníků. V průběhu odborné praxe si žáci upevňují znalosti a dovednosti získané v průběhu studia, naučí se novým dovednostem, samostatnosti a práci ve zdravotnickém týmu.

Doufáme, že praxe bude přínosná nejen pro naše žáky, ale i pro hospitalizované nemocné.

Mgr. Olga Králíková


Související články