Odborné učitelky se o velikonočních prázdninách vzdělávaly

  • 9. Duben 2013 - 9:04

28. 3. 2013 se uskutečnil další cyklus vzdělávání odborných učitelek.

Tento cyklus je realizovaný Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně v rámci projektu NADREGIONÁLNÍ SÍŤ STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL PRO VYŠŠÍ KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE (REG. ČÍSLO CZ.1.07/1.1.00/14.0028), OPVK.

Přednášky byly tentokrát zaměřeny na komunikační dovednosti, které jsou v pomáhajících profesích nesmírně důležité. Není vůbec jednoduché najít si cestu ke každému pacientovi, obzvláště k pacientům, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Zdravotník dnes čím dál častěji musí řešit konfliktní situace. Pacienti ze strachu z nemoci, z izolace a z bezmoci mohou jednat agresivně. Někteří zdravotníci jsou zase den co den vystaveni tváři smrti, musí komunikovat s umírajícími pacienty různého věku, různé povahy a jejich rodinami. To vše je velice náročné a klade vysoké nároky na odbornou připravenost zdravotníků, jejich profesionalitu a dopad to má i na jejich vlastní psychiku.

O komunikačních dovednostech s agresivním pacientem a specifikách komunikace s umírajícími pacienty přednášela primářka oddělení klinické psychologie FNUSA Brno paní PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.

Paní primářka nám velice poutavým výkladem doplněným o zkušenosti z praxe propojila do souvislostí všechny dosavadní poznatky z psychologie a komunikace. Přednáška byla pro každou z nás velice přínosná, protože nám pomohla nahlédnout na prožívání emocí a chování pacientů z širšího úhlu pohledu.

Paní doktorce tímto mnohokrát děkujeme a těšíme se snad někdy příště.


Související články