OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56

  • 1. Prosinec 2015 - 11:46

Díky dotaci poskytnuté MŠMT mohla naše škola realizovat projekt Rozvíjení jazykových kompetencí. Tento projekt zahrnoval dvě klíčové aktivity, a to Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a Čtenářské dílny, jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt

- krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty

- absolvování jazykové výuky v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin

- seznámení se s významnými reáliemi příslušného místa

Čtenářské dílny

- vytvoření 2 různých tematických plánů pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016

- každý plán bude obsahovat popis nejméně deseti čtenářských dílen (1 ČD = 1 vyučovací hodina)

- v každém z vybraných ročníků se uskuteční nejméně 6 čtenářských dílen

- materiální zajištění - nakoupení nejméně 100 ks knih

 


Související články