Plánované zápolení žáků v soutěžích první pomoci

  • 24. Březen 2014 - 10:15

Tak jako každý rok i letos se členové kroužku první pomoci utkají v souboji s žáky jiných středních zdravotnických škol naší republiky i se zástupci jiných zemí, a to v oblasti poskytování první pomoci.

Již 23. - 24. 4.2014 čtyřčlenná hlídka 3. ročníku spolu s pedagogickým dohledem vyrazí směr Mělník a předvede své praktické dovednosti ve 4 autentických situacích nehod či hromadného neštěstí v prostorách lesa, silnice, tábora ve Lhotce u Mělníka.

Soutěžící: Králová Markéta, Mrhálková Iva, Chytilová Anna (třída 3. A), Pastyříková Michaela (třída 3. B)

V prostorách Střední zdravotnické školy v  Brně či na náměstí v Brně bude opět zaznívat křik a sténání v režii figurantů SZŠ Jaselská 16. – 17. 6. 2014, kde jiná tříčlenná hlídka našich žáků 3. ročníku bude poskytovat první pomoc na jednotlivých stanovištích v modelových situacích simulujících nehody z reálného prostředí. V Brně se letos uskuteční XIX. ročník.

Soutěžící: Halířová Iva (třída 3. A), Klučka David, Škopík Dominik (třída 3. B)

Čtyři žáci z 1. ročníku využijí získané znalosti a dovednosti z praktické výuky předmětu první pomoc a z kroužku první pomoci a poskytnou přednemocniční péči několika raněným na 5 stanovištích v přírodním prostředí v okolí tábora Zálesí v obci Mladé Bříště u Humpolce, kde žáci pořádající SZŠ v Jihlavě zinscenují reálné situace hodné poskytnutí první pomoci včetně hromadného neštěstí. V červnu se žáci zúčastní již 20. ročníku.

Soutěžící: Měrková Hana, Lysáková Natálie, Kocfeldová Helena, Pospíšilová Tereza (třída 1.A)

Všem reprezentantům naší školy přejeme hodně štěstí, co nejméně nervozity při poskytování první pomoci a zaslouženou odměnu za dobře vykonanou práci v podobě vlastní spokojenosti a pěkného umístění.

Mgr. Hana Kovářová, vedoucí kroužku první pomoci

 


Související články