Poděkování

  • 29. Červen 2016 - 12:26

Milé žákyně a žáci, dovolte mi, poděkovat Vám za podporu nepálského chlapce Sunama Dewana.

„Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokračujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro. Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál.“

Mám pro Vás dobrou zprávu, že Sunam  brzy dokončí 12. třídu, což je v Nepálu poslední třída střední školy. Poslední měsíc, kdy bude Sunam potřebovat podporu, je listopad 2016. Bylo nutné vybrat finanční částku 2.574Kč. Díky Vám se podařilo tuto částku odeslat na Sunamovo školné. Moc si toho vážím a děkuji Vám. Podporu vysokoškoláků v Nepálu není možné zajistit. Nepálský vzdělávací systém má značné nedostatky a nelze zaručit kontinuitu dalšího studia. Například začátek školního roku na nepálských vysokých školách není jednoznačně určitelný – je to na každé škole jiné a ne vždy studenti stihnou začátek studia. Při vysokoškolském studiu pak vznikají různé prodlevy, předem neurčené pauzy (někteří studenti v nich navštěvují různé kurzy) a změny. Tato situace neumožňuje zaručit správné využívání naší podpory pro vzdělání.

 Pokud by případné vysokoškolské studium Sunama bylo bezproblémové, a Sunam by zároveň potřeboval finanční podporu, bude mu určitá podpora poskytnuta z místních rezervních fondů. I se středoškolským vzděláním však mají lidé v Nepálu šanci získat slušnou práci či si přivydělat, aby vysokoškolské studium finančně zvládli sami.

Ještě jednou moc děkuji všem pedagogům a žákům za dvanáctiletou podporu nepálského chlapce Sunama Dewana.

Nedokážu popsat, jakou mám radost a jsem pyšná na to, že jste schopni a máte touhu sdílet svůj materiální dostatek a pomáhat druhým v nouzi. Nyní má Sunam Dewan naději do budoucna, protože nejlepší zbraní proti chudobě v Nepálu je  vzdělání.“

Mgr. Věra Koščová

 


Související články