Pokyn k organizování provozu tělocvičny v době od 9. 10. 2020

  • 9. Říjen 2020 - 13:07

Pokyn ředitelky školy 

k organizování provozu tělocvičny v době od 9. 10. 2020 od 00:00 hod

Na základě Usnesení vlády České republiky č. 995 ze dne 8. října 2020, o přijetí krizového opatření,
vydávám následující pokyn k zabezpečení provozu tělocvičny:

Od pátku 9. 10. 2020 od 00:00 hodin je tělocvična školy pro veškerý provoz uzavřena.

Tímto pokynem se upravuje bod 8 Pokynu ředitelky školy k organizování provozu školy v době od 5.10.2020 ze dne 2.10.2020.

Platnost pokynu: od 9. 10. 2020

PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy

V Kroměříži 9. října 2020


Související články