Pokyn ředitelky školy k organizování provozu školy v době od 2. 11. 2020

  • 30. Říjen 2020 - 20:58

Pokyn ředitelky školy k organizování provozu školy v době od 2. 11. 2020

Na základě platných krizových opatření vydávám následující pokyn k organizaci provozu školy:

1. Osobní přítomnost žáků denní i večerní formy studia ve škole je zakázána. Toto omezení se od 21.10.2020 nevztahuje na praktické vyučování žáků oboru Zdravotnický asistent. Vyučování žáků školy bude zabezpečeno takto:

           a. výuka teoretických všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů bude realizována distanční formou, a to ve všech předmětech s výjimkou předmětu: tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova, hudební výchova a výtvarné činnosti dle upraveného rozvrhu hodin (blíže: https://szskm.bakalari.cz/bakalari/timetable/public)

           b. výuka praktického vyučování oboru Zdravotnický asistent - učební praxe 3. a 4. ročníků denní i večerní formy studia bude probíhat standardně dle platného rozvrhu hodin a v souladu s plány učební praxe. Upřesňující instrukce žákům poskytne třídní učitel.

           c. výuka praktického vyučování oboru sociální činnost – učební praxe 4. ročníku bude dílem zrušena, dílem bude nahrazena distanční výukou odborných předmětů dle upraveného rozvrhu výuky.

2. Distanční vyučování bude i nadále probíhat prostřednictvím videokonferencí pomocí služby Google Meet. Studijní opory mají žáci k dispozici na www.szskm.cz v aplikaci Moodle.

3. Účast žáků na distančním vzdělávání je povinná. Případnou neúčast na distančním vzdělávání je nutné dokládat a omlouvat stejně, jako v případě nepřítomnosti na prezenční výuce ve škole.

4. Žáci mají povinnost být v kontaktu s třídními učiteli, kteří jim budou poskytovat případná aktuální sdělení.

5. Zaměstnanci školy budou vykonávat práci v souladu s pracovní smlouvou a dle aktuálních pokynů ředitelky školy.

6. Úřední hodiny jsou po dobu mimořádného opatření stanoveny takto: pondělí: 9.00 – 11.00, středa 9.00 – 11.00. Kontakt na sekretariát školy: tel.: 577 002 250, e-mail: sekretariat@szskm.cz.

7. Výuka kvalifikačních kurzů je do odvolání pozastavena.

8. Tělocvična je pro veškerý provoz uzavřena.

Platnost pokynu: od 2. 11. 2020

Tímto pokynem se ruší Pokyn ředitelky školy k organizování provozu školy od 14.10.2020 ze dne 13.10.2020

 

PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy

V Kroměříži 30. října 2020


Související články