Pokyny pro domácí vzdělávání žáků 3

  • 1. Květen 2020 - 5:52

Milí žáci, připravili jsme pro vás další etapu domácího vzdělávání, tentokrát pro období od 27. dubna do 7. května 2020.

Učivo je rozepsáno pouze pro žáky 1. – 3. ročníků. Žáky 4. ročníků žádám o individuální přípravu k maturitní zkoušce, a to na základě stanovených maturitních témat, více na http://www.szskm.cz/maturitni-temata-0.

Vážení maturanti,

jak jistě víte z médií, od 11. května 2020 bude možná vaše osobní účast ve výuce, a to primárně za účelem přípravy k maturitní zkoušce. Obnovení vaší výuky připravujeme. O konkrétní formě a organizaci vyučování vás budeme v dostatečném předstihu informovat.

Ludmila Hanáková, ředitelka školy

Přehled učiva pro období od 27. 4. - 7. 5. 2020: Praktická sestra, Zdravotnický asistent, Sociální činnost


Související články