Pokyny pro domácí vzdělávání žáků 4

  • 7. Květen 2020 - 15:31

Milí žáci 1. – 3. ročníků,
v pondělí 11. května to budou dva měsíce, co byla běžná prezenční výuka nahrazena domácím vzděláváním.

Situace se tak pro vás změnila ze dne na den. Myslím, že nyní (po dvouměsíční zkušenosti) jste již přivykli větší samostatnosti, ale i poměrně velké odpovědnosti za své vzdělávání. Ani na chvíli jsem nepochybovala o tom, že se rychle zorientujete a situaci zvládnete, neboť člověk, který se připravuje na profesní dráhu zdravotníka nebo pracovníka v sociálních službách je prostě na odpovědnost i samostatnost zvyklý, minimálně s ní počítá. Věřím, že pokyny pro domácí vzdělávání, které vám pravidelně předkládáme, spolu se studijními oporami v Moodle jsou pro vás užitečným vodítkem pro domácí studium.

Dovolte, abych dnes připojila několik pozdravů.

Mgr. Zuzana Poláchová, kariérová poradkyně:

žení a milí studenti,

i přes nastalou neobvyklou situaci věřím, že se vám daří dobře a že nadále rozvíjíte svůj potenciál stát se dobrým zdravotníkem. Jak je vidět, naše profese je velmi důležitá. Osobně jsem pyšná, že mohu patřit do této skupiny lidí a doufám, že to vnímáte podobně. Přeji vám pevné zdraví a studiu ZDAR. Vše společně zvládneme.

Mgr. Zuzana Poláchová

Mgr. Veronika Stará, výchovná poradkyně vzkazuje:

V případě potřeby neváhejte kontaktovat konkrétní vyučující a rovněž připomínám, že v případě jakýkoliv obtíží týkajících se zvládání učiva, jeho rozložení či jiných problémů s výukou, máte k dispozici školní poradenské pracoviště. Věřím, že tato nová situace je pro nás pro všechny výzvou, jak se naučit více samostatnosti, lépe pracovat s informacemi a informačními technologiemi.

Děkuji všem žákům a učitelům za aktivní, poctivý a vstřícný přístup k domácímu vzdělávání. Pomáhejme si vzájemně, komunikujme spolu

Zdraví

Mgr. Veronika Stará

A pozdrav od Mgr. Barbory Hofrové, školní metodičky prevence naleznete zde

Milí žáci, studujte doma s radostí a máte-li něco na srdci, napište nám!

Ludmila Hanáková, ředitelka školy

Přehled učiva pro období od 11. 5. - 22. 5. 2020: Praktická sestra, Zdravotnický asistent, Sociální činnost


Související články