Pomaturitní uplatnění

  • 2. Prosinec 2012 - 10:55

Po maturitě si absolventi školy budují profesní kariéru dle osobních potřeb a ambicí. Obvykle volí jednu ze dvou možností: pokračují ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, anebo nastupují do zaměstnání.

Možnosti dalšího studia jsou rozmanité. Lze volit z široké nabídky oborů a typů škol. Z hlediska dopravní dostupnosti jsou pro naše absolventy zajímavé vyšší odborné školy zdravotnické ve Zlíně a ve Vsetíně nebo i oborově blízká Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Kroměříži. Z blízkých vysokých škol, které nabízejí bakalářské vzdělávací programy zdravotnického nebo sociálního zaměření, lze uvést Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Masarykovu univerzitu v Brně a Univerzitu Palackého v Olomouci.

Pracovní uplatnění nalézají absolventi studijního oboru Zdravotnický asistent v nejrůznějších zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách, v lékařských nebo ošetřovatelských centrech,  v lázeškých zařízeních, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů, v agenturách  domácí ošetřovatelské péče nebo v menší míře i v zařízeních sociálních služeb. Zdravotnický asistent může zvyšovat svoji kvalifikaci i při zaměstnání  - v různých vzdělávacích kurzech nebo v distanční formě studia na vysoké škole.

Pracovní uplatnění nalézají studenti oboru Sociální činnost v nejrůznějších zařízeních sociálních služeb pobytového i terénního charakteru, např. v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem, ve stacionářích, v pečovatelské službě a nejrůznějších typech asistenčních služeb. Pracovník v sociálních službách si může doplňovat a zvyšovat kvalifikaci i při zaměstnání - v různých vzdělávacích kurzech nebo v distanční formě studia na vysoké škole.

 


Související články