Pondělí netradičně

  • 18. Listopad 2015 - 11:17

V pondělí 16. 11. 2015 měli žáci naší školy skutečně nabitý program.

Místo klasické výuky si nejdříve v projektovém dnu připomněli Otce vlasti, potom se pobavili s Divadélkem pro školy z Hradce Králové a nakonec vyslechli vyprávění pana Thomase Graumanna.

Na projekt se všichni zodpovědně připravili a po zpracování zvolených témat své výsledky jednotlivé třídy prezentovaly na panelech v přízemí školy.

Divadlo nekouše!

Od 11:00 žáci zhlédli představení Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce divadelními žánry. Pořad byl zaměřen na seznámení s divadelními žánry .Výklad doplnili herci hranými ukázkami ze slavných tragédií, komedií i muzikálů. Představení začalo Sofoklovým Králem Oidipem, pokračovalo Shakespearovou tragédií Othelo, do níž si vybrali i „herečku“ z řad diváků. S diváky herci udrželi kontakt i v komedii Václava Klimenta Klicpery Hadrián z Římsů. Dále byla zařazena scéna z absurdní hry Král Ubu Alfreda Jarryho. Poslední část programu byla věnována hudebně-dramatickým formám, především semaforskému pojetí Kytice. Dialog z Polednice byl opravdu vyvrcholením celého představení - herci hráli s obrovským nasazením a bavili nejen publikum, ale i sami sebe.

Dvakrát zachráněné dítě

Odpoledne program pokračoval besedou s panem Thomasem Graumannem, který byl v roce 1939 jako jedno židovských dětí zachráněn sirem Wintonem a odvezen do Anglie. Thomas Graumann se narodil v roce 1931 v Brně v židovské rodině, v srpnu 1939 se dostal pod č. 652 do posledního vlaku, který se podařilo vypravit siru N. Wintonovi z protektorátu. Byl vychováván ve skotské rodině, kde se seznámil s křesťanstvím, po válce žil v Americe, vystudoval školu zdravotní a potom biblickou a působil v misii na Filipínách. Při misijní práci se seznámil se svou pozdější ženou, s níž se na Filipínách oženil. Po návratu do Ameriky adoptovali dvě děti, potom se jim další dvě narodily.

I přes svůj vysoký věk pan Graumann dodnes jezdí po školách, aby svým vzpomínáním přiblížil mladé generaci dobu dávno minulou. Osobní svědectví doprovázené fotografiemi se jistě nesmazatelně vrylo do duší všech, kdo měli možnost zúčastnit se pondělní akce.

Mgr. Jarmila Gelová

Fotogalerie zde

 


Související články