Poskytování první pomoci

Název vzdělávací akce

Poskytování první pomoci

Typ vzdělávací akce

kurz

Získaná kvalifikace

Absolvováním kurzu účastník nezíská novou kvalifikaci, ale doplní si znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci.

Získané kompetence

Absolvent kurzu je připraven zasáhnout v případě náhlé poruchy zdraví nebo zajistit prevenci rozvoje komplikací.

Uplatnění

Kurz je vhodný pro jednotlivce i skupiny, jejichž osobní  či profesní zaměření vyžaduje znalost postupů první pomoci.

Počet účastníků

10 - 12

Forma studia

prezenční

Délka studia

8 vyučovacích hodin

Organizace 

  • Standardní kurz: teoretický modul (4 hod) + praktický modul (4 
  • Speciální kurz: v případě skupinové zakázky lze obsah kurzu modifikovat v závislosti na požadavcích objednavatele

Studium probíhá zpravidla v odpoledních hodinách (15.00 – 19.55), v případě skupinové zakázky dle dohody a možností objednavatele.

Kritéria pro přijetí

---

Způsob ukončení

ověření znalostí a praktických dovedností  na  modelových situacích

Doklad o ukončení

osvědčení

Termín konání

kdykoliv

Cena

550 Kč

Přihláška

přihlášky lze zasílat průběžně, uchazeči jsou zařazování podle pořadí přijatých přihlášek

Přihláška on-line

Další informace

PhDr. Ludmila Hanáková:

tel: 577 002 251, 774 892 891, e-mail: zastupce2@szskm.cz