Pozvánka na konzultační třídní schůzky

  • 7. Únor 2018 - 8:48

Vážení rodiče, zákonní zástupci, přijměte pozvání na konzultační třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 1. března 2018 od 15.00 do 17.00 hod v prostorách Střední zdravotnické školy Kroměříž.

Setkat se můžete s vedením školy, se všemi vyučujícími, s třídními učiteli, s výchovnou poradkyní nebo se školní metodičkou prevence.

Těšíme se na setkání.

PhDr. Ludmila Hanáková

ředitelka školy


Související články