Pozvánka na konzultační třídní schůzky

  • 31. Leden 2019 - 6:23

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

přijměte pozvání na konzultační třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 7. března 2019 od 15.00 do 18.00 hod v prostorách Střední zdravotnické školy Kroměříž.

Setkat se můžete s vedením školy, se všemi vyučujícími, s třídními učiteli, s výchovnou poradkyní nebo se školní metodičkou prevence.

Těšíme se na setkání.

PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy

 


Související články