Pozvánka na třídní schůzky

  • 3. Duben 2017 - 6:44

Vážení rodiče, zákonní zástupci ,

přijměte pozvání na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 16.00 hod za účasti třídních učitelů, zástupců pro všeobecnou a odbornou výuku, výchovné poradkyně a školní metodičky prevence.

Program třídních schůzek: informace o prospěchu a chování žáků a o aktivitách školy v posledním čtvrtletí školního roku.

Těšíme se na vaši účast.

PhDr. Ludmila Hanáková

ředitelka školy


Související články