Pracovní setkání učitelů odborných předmětů se zástupci sociálních partnerů školy

  • 30. Květen 2011 - 23:00

V pondělí 30. května se, v tomto školním roce již podruhé, uskutečnilo pracovní setkání učitelů odborných předmětů se zástupci sociálních partnerů.

 Pozvání přijali zástupci Kroměřížské nemocnice a.s., Nemocnice milosrdných sester sv. Vincence de Paul i zástupci jednotlivých zařízení Sociálních služeb města Kroměříže. 

V úvodu ředitelka školy seznámila účastníky s plány školy na nejbližší období. Zajímavým bodem programu bylo sdělení o projektové činnosti školy a o nabídce vzdělávacích aktivit pro sociální sektor a nelékařská zdravotnická povolání. Řešily se ovšem i zcela praktické záležitosti, jako je příprava odborné praxe žáků 3. ročníků oboru zdravotnický asistent nebo smluvní zabezpečení praktického vyučování pro následující školní rok. Zástupci sociálních partnerů si se zájmem prohlédli odborné učebny a ocenili vybavení moderními pomůckami, modely a simulátory pro nácvik ošetřovatelské péče.

Všem sociálním partnerům děkujeme za spolehlivou celoroční spolupráci.

PhDr. Ludmila Hanáková

Fotografie


Související články