Praktické ukázky první pomoci a prezentace dovedností žáků 2. A

  • 6. Duben 2017 - 13:12

V semináři první pomoci se žáci učí poskytovat první pomoc při modelových situacích zinscenovaných spolužáky a nyní měli jedinečnou možnost, získané vědomosti a hlavně dovednosti zkusit předat dál, žákům 8. třídy ZŠ Tovačov. 

Žákyně Simona Holčáková si vyzkoušela přednášet před plénem 23 žáků a 4 učitelů a také jim prakticky předvést některé situace z obecné části první pomoci. Poté si připravili žáci Katka Holubová, Luboš Medek, Petra Chalupová, Tereza Šulková, Lukáš Janáček a Vojta Adamík praktické ukázky a procvičování v konkrétních situacích. A jak se vše líbilo žákům ZŠ? Postřehy nám shrnuli Jirka Kohn, Jaub Skopal a Radek Topič:

,, Dne 5. 4. 2017 jsme přijeli do střední zdravotnické školy v Kroměříži se podívat, jak se provádí první pomoc.              

První část přednášky byla o základech první pomoci, poté jsme se přesunuli na různá stanoviště. Na prvním stanovišti jsme probírali různé druhy krvácení a učili se jak je zastavit. Dostali jsme názornou ukázku tepenného krvácení a vše si mohli poté prakticky vyzkoušet.                                                                                                           

Na druhém stanovišti se jednalo o resuscitaci, dětí i starších osob. Zkoušeli jsme masáž srdce, kterou jsme si ověřovali na počítači, snažili jsme se vyprostit cizí předmět z úst a nacvičovali polohu raněného.

Třetí část byla o zlomeninách, epileptických záchvatech, infarktu atd. Zkoušeli jsme si, jak ošetřit otevřenou zlomeninu, jak obvázat zvrtnutý kotník a také např.postup při epileptickém záchvatu.

Z celé akce nás nejvíce zaujalo tepenné krvácení a jak ho zastavit, protože se nám líbila stříkající krev. V závěru bychom rádi poděkovali za to, že nám bylo umožněno zjistit více o první pomoci a vše si procvičit.“

Mgr. Hana Kovářová, vedoucí semináře první pomoci

Fotogalerie zde


Související články