Praxe na Střední zdravotnické škole

  • 24. Listopad 2013 - 11:58

Jak známo, na každé střední zdravotnické škole probíhají povinné odborné praxe, není divu, přece by studenti bez praxe nemohli po ukončení školy jen tak nastoupit do plného provozu.

Vždyť už na praxi je to pro nás mnohdy těžké a chytáme se za hlavu, jak asi budeme zvládat celé oddělení, až jednou budeme pracovat. Na naší škole se praxe koná od třetího ročníku, kdy se chodí střídavě, co šest týdnů na chirurgii/urologii, internu, dětské oddělení a léčebnu dlouhodobě nemocných, ve čtvrtém ročníku se pak chodí v prvním pololetí co pět týdnů a v druhém pololetí co čtyři týdny na chirurgii, internu, DOZP Barborka a do terénu. Tento článek zachycuje pocity žáků čtvrtých ročníků.

Tak začneme třeba na 3. interním oddělení, o kterém nám ve zkratce napsal Radovan Knapík, ze 4.A: „Letošní, v pořadí druhou zkouškou naší zdatnosti na praxi v nemocnici bylo třetí interní oddělení. Zde jsou hospitalizováni pacienti, převážně ležící, kteří potřebují alespoň nějakou dopomoc. Samozřejmě zde najdeme i pacienty plně soběstačné a v ojedinělých případech i takové, kteří chtějí  pomáhat. Řekl bych, že já se svou skupinkou jsme proklouzli celkem hladce oproti skupině první. Naše skupina podala celkově dobrý výkon a myslím si, že jsme udělali dojem i na personál.“

Dále se přesouváme na 1. chirurgické oddělení, o něm nám přidala krátký komentář Kristýna Grebeňová, ze 4.A: „I ve čtvrtém ročníku jsme absolvovali praxi na chirurgickém oddělení. Většina z nás s ní byla spokojená. Přinesla nám spoustu zkušeností. Velkým přínosem bylo procvičení odborných výkonů, jako jsou odebírání krve, klyzma, převazy ran, aplikace injekcí a jiné. Dále jsme se naučili, jak se postarat o pacienta, který jde na operaci, což znamená aplikování premedikací a bandáže a následný odvoz na operační sál. Všechny výkony, které jsme si mohli prozkoušet na praxi, využijeme u maturitní zkoušky. Za tyhle zkušenosti jsme všichni moc rádi, ale poděkovat musíme hlavně za pevné nervy našich učitelek a zdravotnického personálu.“

Jako poslední přidala příspěvek o DOZP Barborka Andrea Uhlířová, taktéž ze 4.A: „Na naší praxi jsme navštěvovali i sociální zařízení Barborka, které je určeno pro osoby s mentálním postižením. Součástí služeb tohoto zařízení jsou jednotlivá oddělení a dále poskytují služby, jako je:

  • samostatné chráněné bydlení pro osoby s menším stupněm postižení, které jsou schopny samostatného bydlení a sebeobsluhy.
  • denní stacionář - sem dochází osoby a jejich rodina si je poté bere zase zpět domů. Ve stacionáři mohou handicapovaní klienti absolvovat různé terapie, objevuje se také snaha zmenšit míru sociálního vyloučení.
  • odlehčovací služba - tato služba slouží k odpočinku rodiny, která se stará o handicapovaného jedince. Ten je umístěn do zařízení Barborka a poté si ho rodina opět bere domů.

Celý komplex budov je velmi moderně zařízený a klienti zde mají prostředí uzpůsobeno opravdu jako v domácích podmínkách. Myslím si, že jsme mohli touto praxí získat mnoho zkušeností i do našeho budoucího zaměstnání a že se nám tam líbilo, protože jsme s klienty navázali velmi přátelský vztah.

Tak tolik některé postřehy budoucích maturantů. Díky skvělým a trpělivým učitelkám se naučili spoustu nových dovedností a výkonů. S občasnou pomocí sester a ostatního zdravotnického týmu zvládli vše, co jim přišlo do cesty, a ničeho se nebáli.

Fotogalerie zde


Související články