Předávání maturitních vysvědčení aneb loučení

  • 14. Červen 2019 - 10:44

Předávání maturitních vysvědčení a s tím spojené odměňování za práci a úspěchy našich žáků se odehrávalo ve slavnostním hábitu v prostorách velkolepého secesního sálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. 

Krásnou atmosféru podpořili svým sborovým zpěvem a hudebním doprovodem žáci Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž pod taktovkou
p. zástupkyně Mgr. L. Poláškové. Povzbuzení do života si vyslechli taktéž od zástupců sociálních partnerů Mudr. A. Bařinky, ředitele Nemocnice Milosrdných sester, a
Ing. D. Trubenové z Charity Kroměříž.

V pátek 7. 6. 2019 se krátce po poledni rozloučili žáci se svojí čtyřletou alma mater a poděkovali všem vyučujícím a rodičům za podporu, výchovu a vzdělávání.

Pátek byl pro absolventy posledním dnem spojeným aktivně se Střední zdravotnickou školou, a tudíž byl dnem velmi dojemným.  Se vší úctou gratulujeme a pouštíme do života mladé lidi, připravené pro pomáhající profesi. Jsme na ně hrdi a přejeme jim radost z dobře vykonané práce a pocit spokojenosti sami se sebou.

A přání nakonec:,,Konejte vždy tak, abyste se sebou mohli býti spokojeni.“

Mgr. Hana Kovářová, vedoucí praktického vyučování, třídní učitelka 4. A

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články