Přednáška o nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti

  • 30. Listopad 2011 - 23:00

Dne 1.12.2011 proběhla v aule školy přednáška pro žáky 1., 2., a 3. ročníku na téma  O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti.

Přednáška byla realizována ve spolupráci s  o.s. ABATOP Praha. Lektorem přednášky byl pan Matouš Čep, který velmi interaktivní        a kreativní formou seznámil žáky s problematikou AIDS a jejím důsledky. 

Celá přednáška probíhala 3 hodiny a byla rozdělena na jednotlivé pasáže. V první hodině byli žáci seznámeni s nemocí AIDS, statistickými údaji ze světa i z naší republiky, ale také se zde hovořilo o rizikovém způsobu chování a cestách přenosu viru HIV. Druhá část byla zaměřena i na další související problémy, jako např. promiskuitu, užívání drog, antikoncepci apod. Celý program byl velmi vhodně doplněn emotivními příběhy, ale také filmovou produkcí.

Jelikož 1.12.2011 si připomínáme Mezinárodní den boje proti AIDS. Doplnili jsme tuto přednášku prodejem Červené stužky, která je symbolem solidarity s lidmi HIV pozitivními.

Celá akce měla velmi pozitivní ohlas, jak ze strany žáků, tak za strany pedagogů. 

 


Související články