Přednáška pro žáky základních škol - Lekce z intimity

  • 5. Prosinec 2016 - 14:01

Dne 2.prosince 2016 proběhlo na naší škole interaktivní dopoledne Centra zdraví na téma Lekce z intimity určené pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.

Dopolední program nabídl širokou škálu zajímavých besed a přednášek, které byly zaměřeny na různé oblasti intimního života a vztahové roviny mezi dospívajícími.

První část přednášek byla určena zvlášť pro chlapce a dívky. Žáci si zde zopakovali a doplnili znalosti z oblasti anatomie mužského a ženského pohlavního ústrojí. Tohoto úkolu se ujaly odborné učitelky SZŠ Kroměříž. Druhý blok přinesl sadu přednášek, které byly odborně zaměřeny na pohlavně přenosné nemoci a jejich prevenci. Danou tématiku přednášeli odborníci z praxe, a to lékaři z urologického oddělení a gynekologicko-porodnického oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. Poslední část programu byla věnována besedě s psycholožkou na téma navazování vztahů dospívajících a počátky sexuálního života.

Věříme, že si žáci základních škol odnesli zajímavé, cenné a nové informace z oblasti anatomie a prevence onemocnění.

Fotogalerie zde


Související články