Přednáška s policií ČR

  • 21. Březen 2012 - 12:17

    V rámci preventivních aktivit proběhl na naší škole cyklus přednášek s Policií ČR zaměřených  na problematiku protiprávního jednání.

Přednášky byly určeny pro žáky 1.-4.ročníků, avšak vzhledem k časové náročnosti byly přednášky realizovány ve dnech 13.2., 5.3. a 12.3.2012.
    Celým cyklem nás provázela nprap. Ing. Barbora Balášová ve spolupráci s prap. Radomírem Šiškou a prap. Janem Motáňem, kteří jsou územně odpovědní za obvod Zachar.
    Přednáška žáky provedla problematikou Trestního zákoníku. Studenti byli seznámeni se základní terminologií tohoto zákona, dále byli informováni o trestech, které mohou následovat při protiprávním jednáním. Přednáška byla cílena především na protiprávní jednání, kterého se dopouštějí děti a mládež, tzn.krádeže, vandalismus nebo užívání návykových látek.
   Všechny přednášky byly doplněny kasuistikami, dotazy studentů, ale i ukázkou sady na testování návykových látek (především drog).


  V Kroměříži 19.3.2012                                                  Mgr. Barbora Hofrová
                                                                                                           ŠMP


Související články