Přehlídka středních škol

  • 11. Listopad 2015 - 12:53

Dům kultury v Kroměříži, 5. a. 6. 11. 2015

I naše škola patřila mezi vystavovatele, kteří ve společenském sále poskytovali přehled o škole a nabídce studijních oborů. Bylo tak využito dobré příležitosti probudit u žáků ZŠ zájem o žádanou zdravotnickou profesi, která je na trhu práce nedostatková a jejíž potřebnost bude ještě stále narůstat.

Instalovaná prezentace naší školy s propagačním programem i odbornými pomůckami patřila dle ohlasu z veřejnosti k zajímavým expozicím. Pro názornost jsou k dispozici fotografie, k prohlédnutí zde.


Související články