Při srážce dodávky s vlakem bylo zraněno 13 lidí

  • 7. Červen 2019 - 9:43

Vážně vypadající dopravní nehoda osobního vlaku a dodávky byla v tomto případě jen simulovaná událost v rámci taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému, které se sjely na vlakovém nádraží v Kroměříži a jehož se rovněž účastnila třída 2.B SZŠ Kroměříž jako figuranti, dne 5.6.2019.

Námětem cvičení byl střet dodávky s motorovým osobním vlakem. Při nehodě bylo ve vozidle zraněno celkem 8 osob a ve vlaku dalších 5 cestujících. Do místa hlášené nehody přijely všechny složky IZS. Poté zástupci těchto složek plnili podle svých kompetencí a odbornosti stanovené úkoly.

Nejprve však naši studenti prošli přípravou a téměř profesionálním filmovým líčením fingovaných zranění a dále byli proškoleni psychology, jak přidělené role zraněných v rámci cvičení co nejpřesvědčivěji sehrát.

Při tomto simulovaném zásahu bylo úkolem hasičů provést průzkum místa události, zajistit místo a okolí nehody a provést protipožární opatření. Důležitým úkolem zasahujících hasičů bylo vyproštění zraněných a ohrožených osob, poskytnutí předlékařské první pomoci zraněným a poskytnutí psychologické a posttraumatické intervenční péče.

Policisté uzavřeli okolí místa nehody, prováděli odklon dopravy a zajišťovali bezpečný průjezd vozidel hasičů a záchranářů k místu této události. Zabezpečovali také hladký průjezd sanitek přes město, které mířily se zraněnými do nemocnice. Dále dohlíželi na to, aby se do této oblasti nedostaly nepovolané osoby a prováděli identifikaci zraněných. Dopravní policisté pak vyšetřovali průběh nehody.

Účelem cvičení tak bylo prověřit připravenost, akceschopnost a činnost všech zasahujících složek při zásahu tohoto typu.

Pro naše studenty se jednalo o jedinečnou a unikátní příležitost, jednak se zúčastnit cvičení IZS, jednak se vžít do role zraněných a jednak i názorná ukázka v praxi v poskytování první pomoci, krizové intervence i psychologických momentů dopravních neštěstí.

Mgr. Veronika Stará, třídní učitelka 2.B

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 


Související články