Přijímací řízení

  • 22. Květen 2019 - 8:52

Na tomto místě nabízíme ucelený soubor informací pro uchazeče o studium. Rádi veškeré údaje blíže vysvětlíme a upřesníme. Informace budeme průběžně dle potřeby aktualizovat.

Informace pro uchazeče naleznete také na stránkách Cermatu.
 
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oboru Praktická sestra zde, Sociální činnost zde
 
Důležité termíny:
do 31. 1. 2021vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
do   8. 3. 2021ředitel školy může rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet uchazečů
     12. 4. 2021jednotná přijímací zkouška: 1. kolo / 1. řádný termín
     13. 4. 2021jednotná přijímací zkouška: 1. kolo / 2. řádný termín
do 30. 4. 2021vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek
     12. 5. 2021jednotná přijímací zkouška: 1. kolo / 1. náhradní termín
     13. 5. 2021jednotná přijímací zkouška: 1. kolo / 2. náhradní termín
do 14. 5. 2021odevzání zápisového lístku

 

Podrobné informace zde


Související články