Přijímací řízení

  • 22. Květen 2019 - 8:52

Na tomto místě nabízíme ucelený soubor informací pro uchazeče o studium. Rádi veškeré údaje blíže vysvětlíme a upřesníme. Informace budeme průběžně dle potřeby aktualizovat.

Informace pro uchazeče naleznete také na stránkách Cermatu.
 
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oboru Praktická sestra zde
 
Důležité termíny:
  8. 6. 2020jednotná přijímací zkouška / řádný termín
16. 6. 2020zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky konané v řádném termínu
23. 6. 2020termín pro odevzdání zápisových lístků / řádný termín
23. 6. 2020jednotná přijímací zkouška / náhradní termín
26. 6. 2020zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky konané v náhradním termínu

 

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce byla odeslána všem uchazečům, kteří v přihlášce uvedli naši školu na 1. místě

Žádost o vydání nového rozhodnutí lze podat ředitelce školy za těchto podmínek:

  • Uchazeč nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů (byla naplněna kapacita oboru), podmínky přijímacího řízení však splnil.
  • Žádost bude podána do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.
  • Vzor žádosti zde

 

Podrobné informace zde


Související články