Přijímačky nanečisto

  • 30. Listopad 2016 - 13:25

SZŠ Kroměříž pořádá pro zájemce o denní formy studia oboru Zdravotnický asistent a Sociální činnost příjímací zkoušky „nanečisto“. 
Jedná se o písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky.

 

Přihlášku naleznete zde:

Cíl:

Přijímačky nanečisto poskytnou zájemcům o studium jedinečnou příležitost seznámit se s jednotlivými typy úloh, utvořit si představu o jejich konstrukci (např. způsob formulace zadání jednotlivých úloh) a ověřit si úroveň svých znalostí. Soubor ukázkových úloh připravuje společnost CERMAT, která celou administraci jednotné zkoušky v  1. kole přijímacího řízení zajišťuje.

 

Časový a obsahový rozvrh:

termín

čas

obsah

Středa

25. ledna 2017

15.00 – 16.50

(60 min test + 10 min přestávka

+ 40 min vyhodnocení)

Český jazyk a literatura

Středa

1. února 2017

15.00 – 17.00

(70 min test + 10 min přestávka

+ 40 min vyhodnocení)

Matematika

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezence:  od 14.30 do 14.55

Cena, platba:

Škola účtuje poplatek 10 Kč za 1 testový sešit, který zůstává majetkem uchazeče. Uchazeč obdrží jeden testový sešit pro didaktický test z českého jazyka a jeden testový sešit pro didaktický test z matematiky.

Platba bude realizována v hotovosti při prezenci před zahájením testování.

Další informace: Mgr. Pavlína Hrdinová, e-mail: zastupce1@szskm.cz, tel: 739 097 577

Přihlášku naleznete zde:


Související články