Příprava k maturitní zkoušce

  • 20. Září 2016 - 14:01

Katalogy požadavků pro maturitní zkoušku společné části školního roku 2016/2017

Základními dokumenty k přípravě na maturitní zkoušku jsou Katalogy požadavků, které zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Katalogy požadavků jsou ke stažení jak na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak na stránkách www.novamaturita.cz, oficiálním maturitním portálu. Katalogy požadavků slouží k vymezení očekávaných vědomostí a dovedností, které jsou ověřovány v rámci společné části maturity. Katalogy jsou připraveny v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pro gymnázia, pro obory středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou a s platnými učebními dokumenty pro střední odborné školy.

Testy a zadání k procvičování

Na oficiálních stránkách maturitní zkoušky www.novamaturita.cz jsou ke stažení testy z předchozího ročníku maturitní zkoušky, dále ilustrační testy a zejména tzv. Soubory vzorových úloh. Vše vyjmenované poskytne žákům obrázek o tom, jak může didaktický test vypadat, jaké typy úloh se v něm mohou objevit a jak vypadá test po stránce formální. Stejně tak se žáci mohou dozvědět něco více o podobě zadání písemné práce z českého, respektive cizího jazyka. Upozorňujeme, že ilustrační testy ani testy z předchozího ročníku maturitní zkoušky po obsahové stránce neodpovídají „ostrým“ maturitním testům, a proto nemohou sloužit jako jediný zdroj přípravy k maturitní zkoušceJediným relevantním zdrojem informací o obsahu samotných zkoušek jsou ze zákona Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky, k přípravě na zkoušku pak poslouží nejlépe dostupné učebnice a sbírky úloh.


Související články