Přírodovědná exkurze 3. ročníku

  • 7. Září 2021 - 13:01

Čas školních výletů a exkurzí je většinou spojený s koncem školního roku, kdy už jsou známky uzavřené a prázdniny na obzoru.

 Pro leckoho jsou vyvrcholením školního roku, ať už se jede kamkoliv. Třída 3.A se rozhodla lehce vybočit ze ,,zajetých  kolejí“  a tematickou exkurzí si zpříjemnit začátek školního roku, dříve než nastane období příprav na písemky a plnění domácích úkolů.

V pátek 3.9. 2021 se třída 3.A zúčastnila exkurze ve VIDA! science centru, které se nachází v blízkosti brněnského Výstaviště. V centru měla třída předem naplánovaný program, který spočíval
v 3D projekci a Science show, kterou tvořilo několik fyzikálně chemických pokusů a experimentů,
do kterých byli přímo zapojeni i všichni diváci formou kvízových otázek.
Po organizovaném programu se třída rozdělila do tří skupin, kdy každá skupina byla doplněná
o jednoho člena z řad pedagogů a poté již jednotlivé skupiny zamířily na prohlídku různých expozic. Kromě prohloubení přírodovědných znalostí z oblasti fyziky, chemie a biologie si žáci mohli vyzkoušet roli záchranářů Integrovaného záchranného systému a vyzkoušet si život osob s různými tělesnými handicapy v nově vzniklé expozici.

Myslím si, že snad mohu mluvit za všechny, když řeknu, že se exkurze všem žákům i pedagogům líbila a již nyní se těšíme na další podobné třídní akce.

Mgr. Lucie Skácelíková, třídní učitelka

Fotogalerie zde

 


Související články