Profilová část maturitní zkoušky

  • 20. Září 2015 - 13:51

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 2 nebo 3 povinných zkoušek.

Obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů školního vzdělávacího programu. Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy a témat těchto zkoušek určuje ředitel školy.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou

  1. vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí,
  2. ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
  3. písemné zkoušky,
  4. praktické zkoušky,
  5. nebo  kombinací dvou nebo více forem podle bodu 1. až 4.

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka. Zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.

Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.


Související články