Projekt Zdravý úsměv ve školním roce 2013/2014

  • 19. Září 2013 - 13:55

V letošním školním roce zahájíme již 13. ročník projektu Zdravý úsměv.

Projekt zaměřený na podporu dentální hygieny u dětí v mateřských školách bude i letos probíhat po celý školní rok. Jsme potěšení, že je o naši aktivitu ve školkách, ale i mezi rodiči, stále velký zájem. Do projektu se letos přihlásilo celkem 70 žáků 2. - 4. ročníků. Žáci zajišťují výuku dentální hygieny v každé zapojené školce v šesti lekcích. Velmi dobrými a oblíbenými pomocníky jim jsou speciální pomůcky - plyšová zvířátka se zabudovaným chrupem, omalovánky, pracovní listy, kartáčky, pasty i kelímky a další drobnosti, které si děti mohou po výuce ponechat.

Koordinátorka projektu Mgr. Naděžda Procházková nejen metodicky vede žáky, ale úzce spolupracuje s ředitelkami 12 kroměřížských a tří mimokroměřížských mateřských škol, sestavuje kompletní harmonogram výuky a vyhodnocuje každý ročník projektu. Pro letošní rok je připraveno na 90 hodin výukových lekcí. Mgr. Procházková také zaštiťuje  spolupráci s garantem celého projektu – se Stomatologickou klinikou Hradec Králové. Např. hned v září odjíždí s 15 vybranými žáky na dvoudenní mezinárodní konferenci do Dvora Králové. Od účasti si slibujeme navázání nových kontaktů a pro žáky inspiraci a nové náměty pro lektorskou činnost. 

 

 

 

 

 


Související články