Projektový den

  • 18. Září 2014 - 11:40

Mezi nejvýznamnější aktivity české sítě škol UNESCO patří každoroční Týden škol UNESCO,

který je tematicky zaměřený na jedno všeobecné téma, s nímž se všechny školy snaží své žáky podrobněji seznámit. Rok 2014 prohlásilo OSN rokem krystalografie a to se promítlo do tématu geologie, které pro tento rok vyhlásila Česká komise UNESCO s cílem zvýšit povědomí široké veřejnosti o dějích v neživé přírodě.

Na téma geologie jsme zaměřili projektový den, který se uskutečnil na SZŠ Kroměříž 9. září. Naši žáci tentokrát vyrazili na exkurze – prváci a druháci navštívili zámek v Chropyni, zhlédli expozice z období pravěku i středověku, na stěnách Rytířského sálu obdivovali zbraně, zaujali je i rytíři v plné zbroji a samozřejmě pokoj legendárního hanáckého krále Ječmínka, který údajně spí v noze stále prostřeného stolu. Ve druhém patře si prohlédli Památník slavného chropyňského rodáka, malíře, sochaře a grafika Emila Filly (1882 - 1953), předního představitele expresionismu a kubismu v českém výtvarném umění. Kromě podrobných bibliografických údajů jsou zde ukázky Fillovy grafické tvorby, např. cyklus deseti původních leptů Herakles z roku 1946. Vzhledem k projektu však byli zvědaví hlavně na výstavu „Odhalené tajemství minerálů“. Prohlédli si například přesné kopie diamantů nalezených před bezmála stoletím v Africe, někteří potěžkali kopii největšího z nich a vyslechli přednášku věnovanou mineralogii.

Třeťáci zůstali „doma“ a po skupinkách navštívili solnou jeskyni v Kroměříži, aby na vlastní kůži procítili její blahodárné účinky na lidský organismus. Vychutnali si příjemnou půlhodinku nicnedělání a relaxace doprovázenou šuměním fontány. Mnozí téměř usnuli a vůbec se jim nechtělo odejít. Po návratu do školy pracovali na plakátech, které jsou nyní vystaveny ve vestibulu školy a podrobně informují ostatní žáky o problematice solných jeskyní. Můžeme si přečíst, které choroby mohou být návštěvami solných jeskyní zmírněny, z čeho se skládají soli v jeskyních nebo kde v nejbližším okolí lze tyto jeskyně nalézt.

Žáci čtvrtých ročníků vyjeli do Teplic nad Bečvou a navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně. Jeskyně jsou národní přírodní památkou ČR a primát drží v teplotě, která dosahuje celoročně 14 – 16°C. Tento jedinečný jeskynní systém vznikl současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Z výkladu průvodkyně vyplynulo, že výzdobu jeskyně tvoří minerál aragonit a že se zde nacházejí gejzírové stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. K zhlédnutí byly také krápníky, stalaktity nebo malé plynové jezero s trvale vysokou koncentrací oxidu uhličitého.
            Za možnost nahlédnout do jeskyně vděčíme bratrům Chromým, kteří nalezli v roce 1912 v kamenolomu Na Bránce puklinu, z níž vystupoval na povrch teplý proud vzduchu. To je donutilo přemýšlet o existenci podzemních prostor, a proto se v roce 1913 rozhodli spustit do pukliny a podzemí prozkoumat. Lano je však neuneslo a oba se zřítili do nynějšího Jurikova dómu. Při dopadu se jim naštěstí nic nestalo, záchrany se dočkali, jeskyně byla postupně propátrána a část byla zpřístupněna veřejnosti. Prostory, které si návštěvníci mohou prohlédnout, jsou natolik zajímavé, že jsou dnes využívány i k nejrůznějším kulturním akcím, koncertům a výstavám.

Celkově lze zhodnotit projektový den jako velmi přínosný, výborně připravenou akci provázelo pěkné počasí, žáci měli možnost zamyslet se nad silou matky přírody a odnesli si spoustu nových poznatků.

Mgr. Lenka Křížová

Fotogalerie zde

                                                                                                                                                       

 


Související články