Provoz školy v době od 1. - 30. 6. 2020

  • 1. Červen 2020 - 13:18

Pokyn ředitelky školy k organizování provozu školy v době od 1.-30.6. 2020

Na základě harmonogramu uvolňování krizových opatření v oblasti školství je od pondělí 1. 6. 2020 za dodržení stanovených hygienických a protiepidemiologických opatření zabezpečen provoz Střední zdravotnické školy Kroměříž pro žáky 1. – 4. ročníky takto:

a) od 1. 6. 2020 pokračuje osobní účast žáků 4. ročníků ve škole, a to za účelem přípravy žáků k maturitní zkoušce a k jejich účasti na maturitní zkoušce;

b) od 4. 6. 2020 je umožněna prezenční přítomnost žáků 1. – 3. ročníků ve škole za účelem realizace všech forem praktického vyučování

c) od 8. 6. 2020 je umožněna prezenční přítomnost žáků 1. – 3. ročníků ve škole za účelem konání konzultací a třídnických hodin.

Pedagogičtí pracovníci školy budou v době od 2. června 2020 vykonávat přímou i nepřímou pedagogickou činnost v souladu s obsahem pracovní smlouvy a dle aktuálních pokynů ředitelky školy.

Nepedagogičtí pracovníci budou od 1. června 2020 realizovat výkon práce v souladu s pracovní smlouvou   a dle aktuálních pokynů ředitelky školy.  

Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých je možná přítomnost žáka ve škole a rozpis konzultací k přípravě na maturitní zkoušku je zveřejněn na www.szskm.cz.

Platnost pokynu: od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020

Dnem 1. 6. 2020 se ruší Pokyn ředitelky školy k obnovení provozu školy ze dne 5. 5. 2020, č.j.: SZŠKM/0402/2020.

PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy

č.j: SZŠKM/0500/2020

V Kroměříži 1. června 2020

SOUBOR HYGIENICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PODMÍNEK, za kterých je od 11. 5. 2020 umožněna přítomnost ve Střední zdravotnické škole Kroměříž zde

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zde


Související články