První letošní jednání studentské rady s ředitelkou školy

  • 19. Září 2012 - 8:05

Dne 17. 9. 2012 se v příjemném prostředí učebny psychologie konala 1. letošní schůzka zástupců všech tříd a ředitelky školy.

Nejprve byla dohodnuta nová pravidla pro spolupráci v tomto školním roce, pokračovalo se představováním jednotlivých osob za každou třídu, následovala debata o chystaných kulturních aktivitách organizovaných školou, přidaly se nějaké nové podněty a návrhy za „žáky školy“ a na závěr se dohodl princip, jak a kdy se studentská rada bude pravidelně scházet. S úsměvem a s přáním celoroční příjemné spolupráce byla schůzka ukončena. Příště zase v měsíci říjnu.


Související články