Psychologická olympiáda – Regionální kolo Zlín 2019

  • 13. Březen 2019 - 7:49

Dne 12. března 2019 proběhlo regionální kolo Psychologické olympiády ve Zlíně  na téma: ,, Síla okamžiku.´´ Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Zlín hostila zástupce krajských zdravotnických škol, kteří měli prezentovat své práce na zadané téma.

 I naše škola měla v ohni svá želízka, avšak osud tomu zřejmě chtěl, a tak nakonec SZŠ Kroměříž prezentovala se svojí prací pouze žákyně třídy 3.B Denisa Najkrová.  Do žákovské poroty s námi vyrazila žákyně třídy 2.B Šárka Podnecká.

    Celá olympiáda se nesla v duchu velmi zajímavých témat. Každý student vnímal ,,sílu okamžiku ´´ rozličným způsobem, a tak i vlastní interpretace žáků byla vždy originálním zamyšlením nad daným tématem. Účastníci soutěže a odborná porota mohli vyslechnout myšlenky zaměřené na problematiku holocoustu, koncentračního tábora v Osvětimi či snad příběhy z  praxe, kterou zažívají žáci při samotném poskytování  ošetřovatelské péče.

    I když se Denisa neumístila na stupních vítězů, patří jí veliké díky za reprezentaci naší školy. Svého úkolu se zhostila s důstojností a elánem sobě vlastním. Je třeba dodat, že její práce, která byla zaměřena na sílu okamžiku v požárním sportu, byla jedinou prací, která měla pozitivní náboj. Ostatní práce se nesly spíše v duchu historickém, místy až smutném pro člověka.

Mgr. Barbora Hofrová


Související články