Psychosociální podpora žáků

  • 19. Únor 2015 - 9:43

Jednou z aktivit projektu Podpora činnosti střediska praxe při Střední zdravotnické škole Kroměříž je psychosociální podpora žáků 4. ročníku, kteří se účastní dvoutýdenní odborné praxe.

V úvodu a na závěr této praxe se uskutečnil seminář vedený odbornicí ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Mgr. Ing. Radanou Uhýrkovou, která je specialistkou v oblasti poskytování psychosociální intervenční služby.

Postřehy žáků třídy 4. A ze závěrečného semináře:

Dne 9. 1. 2015 jsme se zúčastnili hodnocení odborné praxe 4. ročníků. Sešli jsme se společně v aule školy, kde nás očekávala peer pracovnice Mgr. Ing. Uhýrková, vrchní sestra ZZS ve Vsetíně. Nejprve jsme byli rozděleni do skupin po 4 – 5 a snažili jsme se vzpomenout na všechno, co nám na praxi vadilo a co bylo těžké, anebo na to, co nám vyhovovalo a s čím jsme byli spokojení. Později jednotlivé skupiny prezentovaly svoje postřehy. Bylo dobré a zajímavé slyšet, co zažili ostatní, co si myslí a s čím si třeba nevěděli rady. V úvodu našeho setkání jsme také měli za úkol vyplnit dotazník, ve kterém jsme měli uvádět, jaké pocity či obavy se nás zmocňují před výukou praxe i v jejím průběhu. Výsledky dotazníku paní Mgr. Ing. Uhýrková vyhodnotila a seznámila nás s nimi v souhrnné procentuální podobě.

Beseda nám přinesla nové informace, ale nejdůležitější bylo, že jsme mohli otevřeně říct, co nás trápí, jak se cítíme v průběhu praxe na jednotlivých odděleních, při kontaktu s pacienty a také různými zdravotníky. Zjistili jsme, že máme podobné pocity a  potíže, že v tom nejsme sami. Myslíme, že je dobré o tom vědět a hlavně mít možnost o  všem s někým zkušeným mluvit.

třída 4.A


Související články