Rakousko-Mistelbach

  • 6. Prosinec 2013 - 11:37

Dne 3. 12. 2013 se zúčastnili žáci čtvrtých ročníků exkurze do Rakouska.

 Cílem bylo navštívit  Franziskusheim v Mistelbachu.  Jde  o zdravotnické zařízení, které se zabývá ošetřovatelskou péčí o seniory, lidi s duševním onemocněním, demencí a Alzheimerovou chorobou. Žáci zde získali informace o historii zařízení a managementu. Dále se podrobněji seznámili se skladbou personálu, požadovaným vzděláním a náplni práce jednotlivých kategorií pracovníků. Prohlédli si pracovnu sester, pokoje nemocných, společné a společenské prostory zařízení, jídelnu, tělocvičnu, rehabilitace a různé pracovní dílny; viděli například, jak nemocní pacienti pekli vánoční cukroví za pomoci terapeutů a ošetřovatelů a jak ti se snaží pacienty aktivizovat.

Ve Vídni žáci navštívili náměstí Sv. Štěpána, kde byla možná prohlídka Chrámu sv. Štěpána, prošli v Hofburgu Španělskou jezdeckou školou, dále viděli náměstí Marie Terezie s její sochou aj. Každý žák měl mapku Vídně  a malý slovníček, který pro ně připravila p. učitelka Burgetová. Pomohlo jim to  orientovat se v historickém středu Vídně a komunikovat v německém jazyku. Vídeň již byla oděna do „vánočního šatu“, tak si žáci užili i předvánoční atmosféru spojenou s návštěvou jarmarku. Exkurze se vydařila, žáci jsou motivováni k odborné a laskavé péči o seniory, ale i k učení cizích jazyků.

V každém člověku je slunce - jenom je nechat plát! [Sókratés]

Věra Koščová

Fotogalerie zde

 


Související články